Hanna Przybylska
Przewodnik po ubezpieczeniach
Blog

Zapobieganie powiększaniu rozmiarów szkody powodziowej

Posiadając ubezpieczenie mieszkania lub domu lub firmy, większość ubezpieczonych osób koncentruje się na rodzaju ubezpieczonego mienia i zakresie ochrony oraz sumach ubezpieczenia.
Jest to jak najbardziej odpowiedzialne podejście chroniące majątek, a jednocześnie dach nad głową.
Zwykle zdarzenia powodujące szkody w budynkach i mieniu ruchomym występują w sposób nagły.
po powodzi 1
Powstające na skutek intensywnych lub długotrwałych opadów zagrożenie powodziowe daje realne przesłanki do podjęcia działań zabezpieczających. Tworzenie nawet lokalnych zapór poprzez układanie worków z piaskiem w obrębie posesji lub otworów drzwiowych, czy przenoszenie cenniejszych przedmiotów na wyższą kondygnację jest jak najbardziej celowe, ponieważ zmniejszy rozmiar ewentualnych strat.
Również po zaistnieniu szkody trzeba podjąć działania, które zapobiegną zwiększeniu zakresu uszkodzeń. W sytuacji kiedy zapobieganie zwiększeniu rozmiarów szkody wymaga poniesienia dodatkowych kosztów, będą one także podlegać wypłacie w ramach odszkodowania, ale w granicach sumy ubezpieczenia oraz na podstawie faktycznie poniesionych i udokumentowanych kosztów

W przypadku szkód powodziowych niezmiernie ważne jest, aby nie zwlekać z wypompowywaniem wody, usuwaniem szlamu oraz osuszaniem ścian. Szybkie podjęcie tych czynności może w bezpośredni sposób zapobiec zniszczeniu elementów konstrukcyjnych budynku. Wszystkie zniszczone przedmioty oraz usunięte zniszczone materiały najlepiej spisać i zgromadzić w jednym miejscu. Posłużą one rzeczoznawcy do prawidłowego oszacowania poniesionych strat, a tym samym poprawnie i sprawiedliwie ustalić kwotę odszkodowania.

Trzeba jasno powiedzieć, że poszkodowani posiadacze ubezpieczenia mieszkania lub domu nie muszą czekać na przybycie rzeczoznawcy. Oczywiście najszybciej należy zgłosić telefonicznie lub przez internet fakt zaistnienia szkody. Jeśli istnieje możliwość sfotografowania zniszczeń trzeba to zrobić, a jeśli nie możemy zrobić zdjęcia chociażby telefonem dobrze jest zapisać, aby podać potem jako świadków dane osób, które naocznie widziały skutki (sąsiad, strażak itp.) Aktualnie prawie 50% szkód tego rodzaju likwidowanych jest bez konieczności oględzin na miejscu zdarzenia, na podstawie wyczerpujących informacji i dokumentacji dostarczonych przez poszkodowanych.
W przypadku masowych szkód powodziowych towarzystwa ubezpieczeniowe dla obsługi najcięższych szkód, uaktywniają dodatkowe siły likwidacji szkód , więc rzeczoznawcy zjawiają się możliwie najszybciej. Przy bardzo dużej skali lokalnych zniszczeń maksymalny czas oczekiwania nie powinien przekroczyć 7 dni.


Porównaj najlepsze lokaty
Ranking lokat

Porównaj najlepsze konta oszczędnościowe
Ranking kont oszczędnościowych
This entry was posted in UBEZPIECZENIA MIESZKANIOWE and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.