Hanna Przybylska
Przewodnik po ubezpieczeniach
Blog

Utrata wartości handlowej pojazdu jako roszczenie o naprawienie szkody

Udział pojazdu mechanicznego w kolizji lub wypadku drogowym ma zazwyczaj konsekwencje w postaci uszkodzenia pojazdu. Przywrócenie pojazdu do stanu sprzed szkody polega na dokonaniu stosownych napraw, które mogą być dokonywane w ciężar odpowiedzialności cywilnej sprawcy, poprzez faktyczne dokonanie napraw lub wypłatę odszkodowania pieniężnego właścicielowi pojazdu za doznaną szkodę majątkową (art. 363 § 1 k.c.). Zasadne jest tutaj oczekiwanie poszkodowanego aby sposób i zakres naprawy odpowiadał technologii producenta, dzięki czemu dalsze wykorzystywanie pojazdu można przewidywać jako bezpieczne. O ile wycena naprawy nie jest obecnie zbyt trudna z uwagi na stosowane przez warsztaty naprawcze skatalogowane części zamienne oryginalne oraz zamienne, a także ujednolicone roboczogodziny i standardy usług naprawczych, to nadal spore wątpliwości pojawiają się przy ustalaniu utraty wartości handlowej pojazdu na skutek zaistnienia szkody i jej naprawienia.

Utrata wartości handlowej pojazdu jest rozumiana jako różnica ceny sprzedaży, jaką można uzyskać za taki sam pojazd/ marka, typ, model, rocznik, przebieg, itp./ który jest bezwypadkowy, a ceną pojazdu naprawionego. Wynika to ze statystycznych zachowań nabywców używanych pojazdów, którzy za pojazd powypadkowy oferują niższą cenę, obawiając się czy naprawa została wykonana rzeczywiście dobrze oraz czy nie wystąpią jakieś dodatkowe wady ukryte w działaniu pojazdu. Z punktu widzenia właściciela pojazdu utrata wartości handlowej jest również szkodą, którą powinien zaspokoić sprawca zdarzenia drogowego. Poszkodowany ma więc pełne prawo do wystąpienia z roszczeniem o uwzględnienie utraty wartości handlowej pojazdu (art. 361 § 2 k.c.), które zazwyczaj pokrywane jest z ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu. Warto tutaj podkreślić, że orzecznictwo sądów od 2001 uznaje ten rodzaj roszczenia jako zasadny i wskazuje jako poprawne szacowanie utraty wartości handlowej na podstawie średnich wartości pojazdów, a nie dla konkretnego pojazdu i jego szczególnych warunków użytkowania.


Porównaj najlepsze lokaty
Ranking lokat

Porównaj najlepsze konta oszczędnościowe
Ranking kont oszczędnościowych
This entry was posted in Bez kategorii and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz