Hanna Przybylska
Przewodnik po ubezpieczeniach
Blog

Uproszczona procedura likwidacji szkody

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniem klientów towarzystwa ubezpieczeniowe wciąż usprawniają wewnętrzna organizację i procedury likwidacji szkód.  Sposób likwidowania szkody w ramach realizacji zawartej umowy ubezpieczenia jest od kilku lat istotnym aspektem konkurencyjności oferty, a zatem w znaczący sposób wpływa na efekty sprzedażowe. Dynamika pozyskiwania nowych klientów oraz wysoki wskaźnik wznawialności polis jest celem każdego ubezpieczyciela. Aby go osiągnąć oprócz atrakcyjnego zakresu produktów i ceny, konieczne jest zapewnienie dobrych standardów likwidacyjnych. Z tego powodu praktycznie wszystkie towarzystwa uruchomiły już telefoniczne zgłaszanie szkód. Wciąż wzrasta liczba towarzystw, które likwidują pewien rodzaj szkód wg uproszczonej procedury, w ramach tzw. „szybkiej ścieżki likwidacji”.

Oznacza to, że likwidacja szkody odbywa się bez oględzin faktu i rozmiarów szkody przez likwidatora, którym jest najczęściej rzeczoznawca majątkowy. W przypadku oszacowania przez poszkodowanego i zgłoszenia strat na poziomie do 3-5 tys. zł (w zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego), procedura może być ograniczona do szczegółowego opisania rodzaju i rozmiarów podczas rozmowy telefonicznej, a następnie najczęściej wypełnieniu formularzy ubezpieczyciela, które przesyłane są drogą elektroniczną lub pocztową. Taki tryb obsługi szkody umożliwia wypłatę odszkodowania nawetjuż do 3-7 dniach od zgłoszenia szkody.

W przypadkach niebudzących wątpliwości zaistnienia szkody mieszkaniowej, komunikacyjne, osobowej – chociażby w sytuacjach związanych z lokalnymi szkodami występującymi masowo w określonym rejonie na skutek intensywnych zjawisk meteorologicznych znaczna liczba zgłoszeń szkód odbywa się właśnie „szybką ścieżką”.


W każdym przypadku decyzja, czy zgłoszona szkoda będzie podlegała uproszczonej procedurze zawsze jest po stronie ubezpieczyciela.

„Szybka ścieżka likwidacji” stosowana jest od lat przez Wartę, Hestię, PZU, Generali, AXA Direct, Link4 a obecnie jest wdrażana przez pozostałe towarzystwa ubezpieczeniowe.


Porównaj najlepsze lokaty
Ranking lokat

Porównaj najlepsze konta oszczędnościowe
Ranking kont oszczędnościowych
This entry was posted in Bez kategorii and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Uproszczona procedura likwidacji szkody

  1. Pingback: Szacowanie strat po tegorocznych, letnich burzach | Ubezpieczenia

  2. Pingback: Pojazd zastępczy dla poszkodowanego w kolizji lub wypadku | Ubezpieczenia

Dodaj komentarz