Hanna Przybylska
Przewodnik po ubezpieczeniach
Blog

W czym będzie Ci pomocna polisa turystyczna?

Wyjeżdżając na zagraniczne wakacje nie można zapominać o wykupieniu ubezpieczenia na czas podróży. Dzięki ubezpieczeniu eliminujemy, albo co najmniej ograniczamy straty finansowe, które pojawią się jeśli nieoczekiwanie zdarzy nam się zachorować, ulegniemy wypadkowi, albo uszkodzimy niechcący cudzą własność, czy też czyjeś zdrowie.

 

Nie wszystko umiemy i możemy przewidzieć. Jednak statystyki zdarzeń ukształtowały już w całkiem poprawny sposób zakres ubezpieczenia turystycznego, które jest przydatne i uzasadnione. Praktycznie oferty towarzystw ubezpieczeniowych różnią się od siebie nieznacznie co do zakresu, a większe zróżnicowanie występuje w wysokości składki.

Wobec zdarzeń związanych z pogorszeniem stanu zdrowia zagranicą, może powstać cały szereg kosztów – a często o tym zapominamy lub wcale sobie nie uświadamiamy.

 

Najistotniejszym kosztem, który co do sumy może stanowić tak dużą wartość, że nie bylibyśmy w stanie go ponieść są:

·        
koszty leczenia nagłego zachorowania podczas podróży

·        
koszty związane z leczeniem po wypadku z doznanych obrażeń ciała

 

Dodatkowe koszty powiązane z leczeniem to najczęściej:

·        
koszty związane z transportem medycznym po wypadku lub nagłego zachorowania do kraju w celu dalszego leczenia, lub miejsca zamieszkania;

·        
wydatki z którymi musimy się liczyć w związku z przybyciem i towarzyszeniem w trudnych chwilach osób bliskich;

Ponadto może się zdarzyć, że w podróży pojawią się:

·        
koszty pomocy prawnej jeżeli wejdziemy za granicą w konflikt z prawem miejscowym

·        
wydatki na naprawę naszego uszkodzonego sprzętu, czy też koszty związane z koniecznością jego wypożyczania

·        
wydatki na zakup nowego sprzętu, utraconego bagażu lub jego składników na skutek dokonanej na naszą szkodę kradzieży, trwałego ich uszkodzenia lub utraty

·        
inne wydatki związane choćby z utratą dokumentów, pomocą w ich odzyskaniu, pomocą w sytuacjach zagubienia i kradzieży gotówki, kart płatniczych itp.

·        
wydatki które będziemy musieli ponieść celem naprawienia wyrządzonej przez nas szkody innej osobie (OC) jak przykładowo zadośćuczynienie, odszkodowanie, pokrycie wszelkich kosztów strat oraz uszczerbków

·        
związanych z wypadkiem które będziemy musieli zapłacić, gdy z naszej winy albo brak rozwagi

·        
wyrządzimy innej osobie krzywdę lub uszkodzimy jej sprzęt.

 

Oferowane przez towarzystwa ubezpieczeniowe polisy mają najczęściej formę pakietową:

Polisa turystyczna zwykle umożliwia ochronę w zakresie:

·        
kosztów leczenia za granicą

·        
następstwa Nieszczęśliwych Wypadków NNW

·        
assistance

·        
pokrycie kosztów akcji ratowniczej

·        
odpowiedzialności cywilnej

·        
ubezpieczenia bagażu.


Warto przed wyjazdem zapoznać się z ofertą cenową ubezpieczyli i zdecydować się na zakup ubezpieczenia turystycznego, żeby w pełni cieszyć się upragnionymi wakacjami.

3 Responses to W czym będzie Ci pomocna polisa turystyczna?

  1. Oby wiecej takich wpisow

  2. Pingback: Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) na zimowe wyjazdy turystyczne | Ubezpieczenia

  3. Pingback: Dlaczego warto wymieniać waluty w e-kantorach? | Kobieta sukcesu

Dodaj komentarz