Tag Archives: polisa

Utrata ciągłości OC

Towarzystwa ubezpieczeniowe otrzymują reklamacje klientów, dotyczące ciągłości towarzystwa ubezpieczeniowe nie mają możliwości uznania reklamacji, uzasadnianych brakiem oferty na kolejne 12 m-cy od dotychczasowego ubezpieczyciela w terminie nie później, niż 14 dni przed zakończeniem polisy.To ustawowe zobowiązanie towarzystw ubezpieczeniowych dotyczy tylko … Continue reading

Posted in Bez kategorii | Tagged , , , | 1 Comment

Cesja praw do odszkodowania

Cesja praw do odszkodowania jest powszechnie stosowaną formą zabezpieczenia kredytów. Najczęściej dotyczy zabezpieczenia kredytu hipotecznego lub samochodowego, co oznacza że dotyczy polis ubezpieczenia mieszkań i domów lub autocasco pojazdu. Występuje również jako zabezpieczenie kredytów udzielanych na działalność gospodarczą. Cesja oznacza … Continue reading

Posted in Bez kategorii | Tagged , , , , , , | 2 komentarze

Ubezpieczenie NNW

ubezpieczenie od Następstw Nieszczęścliwych Wypadków (NNW) jest dobrowolnym ograniczeniem ryzyka związanego z uszkodzeniami ciała lub śmiercią w następstwie wypadków powstałych na terenie kraju oraz poza jego granicami. Ubezpieczenie działa najczęściej przez całą dobę w okresie trwania umowy ubezpieczenia. Okres trwania, … Continue reading

Posted in Bez kategorii | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment