Tag Archives: OC pojazdu

Prawo do nowych części w pojeździe naprawianym z OC sprawcy szkody komunikacyjnej

Zagadnienie było rozpatrywane przez Sąd Najwyższy (SN) na wniosek Rzecznika Ubezpieczonych, do którego wpływały liczne skargi. Wygląda na to, że wreszcie zakończą się toczące się spory, wynikające z powszechnych praktyku towarzystw ubezpieczeniowych, które do wyceny szkody w poszkodowanym pojeździe, likwidowanej … Continue reading

Posted in Bez kategorii | Tagged , , , , | 1 Comment

Koniec jazdy bez ważnego OC

Pojazdy nieubezpieczone w zakresie obowiązkowego OC wreszcie znikają z naszych dróg. Stało się to możliwe, dzięki skutecznym rozwiązaniom wprowadzonym w związku z funkcjonowaniem Ubezpieczeniowego funduszu Gwarancyjnego. Zasadniczo o sukcesie zwalczania niezdyscyplinowanego zachowania posiadaczy pojazdów, którzy zaniechali dopełnienia obowiązku wykupienia polisy … Continue reading

Posted in Bez kategorii | Tagged , , , , , | Leave a comment

Jak ubezpieczyć odpowiedzialność cywilną, posiadając QUAD?

Pojazd ten stał się dość powszechny w ostatnich kilku latach. Jeśli quad podlega obowiązkowi rejestracji, to trzeba koniecznie wykupić polisę OC najpóźniej w dniu odebrania dowodu rejestracyjnego (tymczasowego lub stałego). Dzisiaj większość quadów nie wymaga rejestracji.Istnieją jednak plany zmiany przepisów … Continue reading

Posted in Bez kategorii | Tagged , , , | Leave a comment

Jaka wyglada wznowienie obowiązkowego OC?

W tym roku zmianie uległy przepisy regulujące zawieranie umów OC. Dzięki tej zmianie prościej będzie klientom wypowiedzieć umowę z zachowaniem ustawowego terminu tj. minimum w przedostatnim dniu obowiązywania obecnej polisy. Zmienione przepisy tyczą się umów zawartych po 11.02.2012. W praktyce … Continue reading

Posted in Bez kategorii | Tagged , , , , , , | 1 Comment