Tag Archives: kary UFG 2013

Kara UFG za brak OC w 2013r.

       Instytucją sprawującą kontrolę nad wypełnianiem ustawowego obowiązku posiadania   polis  OC przez  posiadaczy  pojazdów jest Ubezpieczeniowy  Fundusz Gwarancyjny (UFG).  Jego środki finansowe pochodzą ze składek wpłacanych przez wszystkie  towarzystwa  ubezpieczeniowe  oraz  z  kar  pieniężnych  nakładanych przez UFG … Continue reading

Posted in Bez kategorii | Tagged , , , , | 1 Comment