Tag Archives: kara UFG

Kara UFG za brak OC w 2013r.

       Instytucją sprawującą kontrolę nad wypełnianiem ustawowego obowiązku posiadania   polis  OC przez  posiadaczy  pojazdów jest Ubezpieczeniowy  Fundusz Gwarancyjny (UFG).  Jego środki finansowe pochodzą ze składek wpłacanych przez wszystkie  towarzystwa  ubezpieczeniowe  oraz  z  kar  pieniężnych  nakładanych przez UFG … Continue reading

Posted in Bez kategorii | Tagged , , , , | 1 Comment

Koniec jazdy bez ważnego OC

Pojazdy nieubezpieczone w zakresie obowiązkowego OC wreszcie znikają z naszych dróg. Stało się to możliwe, dzięki skutecznym rozwiązaniom wprowadzonym w związku z funkcjonowaniem Ubezpieczeniowego funduszu Gwarancyjnego. Zasadniczo o sukcesie zwalczania niezdyscyplinowanego zachowania posiadaczy pojazdów, którzy zaniechali dopełnienia obowiązku wykupienia polisy … Continue reading

Posted in Bez kategorii | Tagged , , , , , | Leave a comment