Hanna Przybylska
Przewodnik po ubezpieczeniach
Blog

Publiczna dostępność informacji UFG bez ujawniania danych osobowych

Baza danych Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG) jest udostępniana na mocy przepisów
art. 104 ust. 1 pkt 1 i 1a ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK (Dz. U. Nr 124, poz. 1152 z późn. zmianami) . Pełne dane o pojazdach i ich właścicielach oraz kierujących sprawcach szkód  OC i AC wyrządzonych tymi pojazdami i wypłaconych odszkodowaniach są przeznaczone własnie dla prawidłowego funkcjonowania rynku ubezpieczeń.

Natomiast każdy zainteresowany ustaleniem, czy pojazd o danym numerze rejestracyjnym /który np. spowodował szkodę/ posiadał obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej  (OC) w oznaczonym dniu /np. dzień szkody/ może uzyskać taką informację po wypełnieniu formularza na stronie UFG. W odpowiedzi podana zostanie nazwa towarzystwa ubezpieczeniowego, w którym została zawarta polisa OC dla tego pojazdu. Nie są jednak ujawniane dane osobowe właściciela pojazdu.

UFG działa na podstawie ustawy z 22 maja 2003 roku (z późniejszymi zmianami) o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Fundusz został powołany w 1990 roku na mocy ustawy z 28 lipca 1990 roku o działalności ubezpieczeniowej.

Dane do kontaktu:
UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY
ul. Płocka 9/11
01-231 Warszawa
NIP: 526-10-51-849

Sekretariat Zarządu:
fax +48 22 53 96 261
e-mail: aolewniczak@ufg.pl

Fundusz czynny w godzinach: 8.00 – 16.00

adresy skrzynek e-mailowych oraz numery fax w sprawach:

* opłaty karne za brak OC: oplaty@ufg.pl fax: +48 22 53 96 264
* wypłaty świadczeń za szkody spowodowane przez nieubezpieczonych i niezidentyfikowanych sprawców : odszkodowania@ufg.pl
* zwrot wypłaconych odszkodowań przez nieubezpieczonych sprawców wypadków (regresy): regresy@ufg.pl
* centralna baza danych polis OC i AC: oi@ufg.pl

pozostałe : ufg@ufg.pl

skorzystaj z PORÓWNYWARKI UBEZPIECZEŃ              oblicz OC w SKOK

 


Porównaj najlepsze lokaty
Ranking lokat

Porównaj najlepsze konta oszczędnościowe
Ranking kont oszczędnościowych
This entry was posted in Bez kategorii and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz