Hanna Przybylska
Przewodnik po ubezpieczeniach
Blog

Prawo do nowych części w pojeździe naprawianym z OC sprawcy szkody komunikacyjnej

Zagadnienie było rozpatrywane przez Sąd Najwyższy (SN) na wniosek Rzecznika Ubezpieczonych, do którego wpływały liczne skargi.

Wygląda na to, że wreszcie zakończą się toczące się spory, wynikające z powszechnych praktyku towarzystw ubezpieczeniowych, które do wyceny szkody w poszkodowanym pojeździe, likwidowanej w ramach OC pojazdu sprawcy, stosowały stawki amortyzacyjne uwzględniające okres eksploatowania pojazdu.

Z informacji opublikowanych na stronie na stronie Rzecznika Ubezpieczonych wynika, że poszkodowani właściciele pojazdów mechanicznych mogą wnioskować o naprawienie swojego pojazdu z użyciem nowych, oryginalnych części zamiennych i materiałów, o ile jest to celowe i uzasadnione  ekonomicznie.
Wskazaniem staje się uchwała SN z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie o sygn. III CZP 80/11. Z kolei w uzasadnieniu postanowienia SN z dnia 20 czerwca 2012r. (III CZP 85/11) w sprawie zakresu i dopuszczalności stosowania części oryginalnych w ramach ubezpieczenia OC wypływa wniosek, że pochodzące bezpośrednio od producenta pojazdu części zamienne oryginalne powinny być używane do naprawy w następujących przypadkach:
– pojazd jest na gwarancji producenta oraz dokonywane są w nim przeglądy serwisowe, podczas których stosowane są oryginalne części zamienne
– poszkodowany ma w tym szczególnie ważny interes – np. pomimo upływu okresu gwarancyjnego pojazd był serwisowany z użyciem części oryginalnych, przez co potencjalnie zyskuje handlowa wartość pojazdu
– poszkodowany przedstawi fakturę lub rachunek za naprawę, z której wynika, że użyto części oryginalne.
Jednocześnie SN przyznaje ubezpieczycielowi prawo do wykazania, że użycie do naprawy nowych, oryginalnych części przyczynia się do wzrostu wartości pojazdu, jako całości.
Jeśli zostanie to dowiedzione, wówczas ubezpieczyciel może obniżyć wypłatę kwoty odszkodowania o wykazaną kwotę wzrostu wartości pojazdu. Jak można rozumieć i interpretować określenie „celowe i uzasadnione”? Decydującym argumentem jest bezpieczeństwo użytkowania pojazdu oraz bezpieczeństwo podróżowania użytkowników po naprawie. Jest to wskazanie na konieczność wymiany poprzez zastąpienie uszkodzonych części i materiałów nienadających się do naprawy oraz ponownego, bezpiecznego wykorzystania w żadnym pojeździe.
Z punktu widzenia właściciela pojazdu zastąpienie całkowicie zepsutych części nową, która przywraca sprawność pojazdu, ale nie jest przecież równoznaczne ze wzrostem wartości pojazdu, jako całości. Utrzymywane wcześniej stanowisko ubezpieczycieli, że zamontowanie części nowych jest bezpodstawnym wzbogaceniem poszkodowanego jest, więc nieuzasadnione. Liczba sporów kierowanych na drogę sądową w latach ubiegłych oraz bardzo liczne skargi do Rzecznika Ubezpieczonych, przez poszkodowanych otrzymujących niewystarczające środki na pokrycie kosztów wykonanych napraw spowodowały konieczność przyjrzenia się argumentacjom niezadowolonych klientów oraz ubezpieczycieli.

Nie podjęcie przez SN uchwały w sprawie III CZP 85/11 nie stanowi przeszkody, aby wyrażone w postanowieniu stanowisko SN było bardzo pomocne w dochodzeniu przez poszkodowanych roszczeń w postępowaniach przed sądowych i sądowych.


Porównaj najlepsze lokaty
Ranking lokat

Porównaj najlepsze konta oszczędnościowe
Ranking kont oszczędnościowych
This entry was posted in Bez kategorii and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

One Response to Prawo do nowych części w pojeździe naprawianym z OC sprawcy szkody komunikacyjnej

  1. Pingback: Bezpośrednia likwidacja szkód OC wkracza na rynek | Ubezpieczenia

Dodaj komentarz