Hanna Przybylska
Przewodnik po ubezpieczeniach
Blog

Pojazd zastępczy dla poszkodowanego w kolizji lub wypadku komunikacyjnym

W styczniu 2012r. Sąd Najwyższy orzekł w sprawie samochodów zastępczych, że każdy poszkodowany w kolizji lub wypadku właściciel uszkodzonego auta, który udowodni potrzebę i zasadność użytkowania samochodu zastępczego, ma do tego prawo. Koszty udostępnienia pojazdu zastępczego pokrywane są wówczas w ramach likwidacji szkody z OC sprawcy zdarzenia drogowego.

W poprzednich latach zakłady ubezpieczeń stosowały praktykę, że o pojazd zastępczy wnioskowały firmy i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, ponieważ interpretacja roszczenia o naprawienie szkody obejmowała również utratę możliwości niezakłóconego funkcjonowania działalności, co potencjalnie mogło stanowić przyczynę strat zarówno materialnych jak też niewywiązania się z terminów i kontraktów.
Obecnie prawo do wnioskowania o auto zastępcze przysługuje każdemu, kto wykaże konkretne powody i konieczność.

Klienci indywidualni nadal nie są świadomi swojego prawa w tym zakresie, dlatego od początku roku roszczenia z tego tytułu są na poziomie pojedynczych procentów. Zdecydowanie częściej o pojazdy zastępcze występują poszkodowani właściciele wypożyczalni pojazdów oraz warsztaty samochodowe.

Wraz ze wzrostem świadomości klientów należy spodziewać się wzrostu liczby roszczeń z tego tytułu, a to z kolei może spowodować podwyżkę stawek OC przez ubezpieczycieli.

Warto więc pamiętać, aby zgłaszając szkodę do ubezpieczyciela sprawcy kolizji lub wypadku zgłosić również roszczenie o pojazd zastępczy wraz z sensownym uzasadnieniem.

OBLICZ swoje ubezpieczenie w SKOK

                                                     skorzystaj z PORÓWNYWARKI UBEZPIECZEŃ 


Porównaj najlepsze lokaty
Ranking lokat

Porównaj najlepsze konta oszczędnościowe
Ranking kont oszczędnościowych
This entry was posted in Bez kategorii. Bookmark the permalink.

2 Responses to Pojazd zastępczy dla poszkodowanego w kolizji lub wypadku komunikacyjnym

  1. Pingback: W perspektywie droższe polisy OC | Ubezpieczenia

  2. Pingback: Poszkodowani nadal mają problem z otrzymaniem zwrotu kosztów wynajmu pojazdu zastępczego | Ubezpieczenia

Dodaj komentarz