Hanna Przybylska
Przewodnik po ubezpieczeniach
Blog

O potrzebie posiadania „ubezpieczeń życiowych”

Większość z nas odczuwa odruchową niechęć do ubezpieczeń na życie.

Jednak, czy warto unkać ubezpieczeń?

Pamiętajmy, że polisy na życie odnoszą się do zdarzeń, które jeszcze nie zaistniały. Ponieważ nie umiemy ich przewidzieć, nie warto odkładać decyzji o wykupieniu ochrony ubezpieczeniowej do momentu, kiedy będziemy mieć wiedzę lub przesłanki że zdarzenie jest bardzo prawdopodobne. Z uwagi na średnio 6-9 miesięczne okresy karencji dla wszystkich ryzyk poza ryzykiem zgon z powodu nieszczęśliwego wypadku, może się okazać, że zawarta w „ostatniej chwili” polisa będzie nieskuteczna.

Więcej na temat ubezpieczeń na życie przeczytasz w artykule: Ubezpieczenia na życie dlaczego są potrzebne?


Porównaj najlepsze lokaty
Ranking lokat

Porównaj najlepsze konta oszczędnościowe
Ranking kont oszczędnościowych
This entry was posted in Bez kategorii and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz