Hanna Przybylska
Przewodnik po ubezpieczeniach
Blog

O czym warto wiedzieć w przypadku sporu z ubezpieczycielem?

Chociaż media są pełne reklam i zachęt ubezpieczycieli, aktywnie zabiegających o pozyskanie nowych klientów i utrzymanie dotychczasowych, jest pewna kwestia, o której większość klientów nie ma pojęcia. Nie wszystkie spośród obecnych na naszym rynku podmiotów ubezpieczeniowe mają zdolność do występowania w sądzie.

Jak się okazuje, w szkodach z polis obowiązkowych OC i dobrowolnych, likwidowanych przez ubezpieczycieli nie mających siedziby w Polsce, a działających jedynie na podstawie paszportu unijnego poprzez swój oddział – np. AIG, Liberty Direct, Prudential, Proama – w ostatnim czasie spory kierowane na drogą sądową mają trafiać do spółek matek tych firm

W naszym kraju funkcjonuje łącznie 19 oddziałów zagranicznych ubezpieczycieli i jeszcze do niedawna sprawy sporne były rozpatrywane przez nasze sądy, to obecnie jest mała szansa, że jedna z instancji sądu nie odrzuci pozwów składanych przez niezadowolonych klientów.

Niestety kwestia formalna, czyli niewłaściwe wskazanie strony pozwanej ( spółki- córki zamiast spółki –matki) dla dochodzących odszkodowania klientów rodzi bardzo poważne zagrożenie w postaci:
1. utraty prawa do odszkodowania na skutek przedawnienia (3 lata)
2. konieczności zwrotu pozwanemu ubezpieczycielowi kosztów procesu ( zazwyczaj kilku tysięcy) – w przypadku przyjęcia sprawy przez sąd, a następnie odrzucenia choćby przez II instancję.
Warto podkreślić, że klienci samodzielnie występujący na drogę sądową zgodnie z powszechną praktyką wskazują, jako powoda podmiot, figurujący na ich polisie.
Ponieważ jest to właśnie oddział, nie jest właściwy jako strona pozwu.
w myśl obowiązującego przepisu (art. 206 ustawy o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 950 ze zm). Na szczęście rozporządzenie Rady Europy w tych kwestiach umożliwia aby sprawa przeciwko ubezpieczycielowi-podmiotowi zagranicznemu toczyła się w kraju osoby wnoszącej powództwo.
Świadomość tego faktu i wskazanie jako powoda spółki-matki jest istotna z punktu widzenia występujących z roszczeniami klientów.

Swoją drogą bardzo ciekawe, czy procedury likwidacji szkód ubezpieczycieli działających w Polsce poprzez oddziały, informują klientów o ich prawach i wskazują właściwy podmiot zagraniczny jako stronę ewentualnych sporów.


Porównaj najlepsze lokaty
Ranking lokat

Porównaj najlepsze konta oszczędnościowe
Ranking kont oszczędnościowych
This entry was posted in Bez kategorii and tagged , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to O czym warto wiedzieć w przypadku sporu z ubezpieczycielem?

  1. Pingback: Bezpośrednia likwidacja szkód OC wkracza na rynek | Ubezpieczenia

  2. Pingback: Kłopoty z wypłatą odszkodowania w terminie | Ubezpieczenia