Hanna Przybylska
Przewodnik po ubezpieczeniach
Blog

„Konsumpcja” sumy ubezpieczenia

Pojęcie konsumpcji sumy ubezpieczenia występuje w większości ubezpieczeń majątkowych i jest związane z częściową wypłatą odszkodowania w ramach umowy ubezpieczenia.

Wypłata obniża określoną w polisie sumę ubezpieczenia, która jest górną granicą odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego w okresie obowiązywania umowy.
Towarzystwa ubezpieczeniowe w trakcie zawierania szczególnie umów ubezpieczenia pojazdów w zakresie AC/KR umowy umożliwiają klientom wykupienie opcji „zniesienie konsumpcji sumy ubezpieczenia” za opłatą dodatkowej składki.

 Wielu klientów korzysta z tej opcji, aby w przyszłości, w przypadku szkody częściowej, po otrzymaniu odszkodowania i naprawieniu zniszczeń nie zajmować się doubezpieczeniem.

Doubezpieczenie odbywa się na wniosek ubezpieczającego i przywraca polisie pełną sumę ubezpieczenia. Składka za doubezpieczenie obliczana jest zgodnie z taryfikacja polisy od kwoty doubezpieczenia.

 Czym więc w praktyce różnią się: zniesienie konsumpcji sumy ubezpieczenia i doubezpieczenie?

W przypadku zniesienia konsumpcji przy zawieraniu polisy pobierana jest zwyżka składki – najczęściej na poziomie +10%. Z uwagi na fakt, że z góry nie wiadomo, czy nastąpi szkoda polisa jest nadpłacana od pełnej sumy ubezpieczenia. Nie możemy jednak wykluczyć, że w okresie ubezpieczenia nie zdarzy się wiecej szkód ( np 3-4).

W przypadku zaistnienia szkody składkę za doubezpieczenie oblicza się zgodnie z taryfikacją polisy od kwoty wypłaconego odszkodowania. Jeśli szkoda wyniosła 50 % sumy ubezpieczenia to składka za doubezpieczenie wyniesie 50% składki za polisę.

 Z kolei w przypadku wystąpienia szkody całkowitej następuje wypłata 100% sumy ubezpieczenia, a umowa ulega rozwiązaniu. Aby kontynuować ochronę należy zawrzeć kolejną polisę.

Wykupienie zniesienia konsumpcji sumy ubezpieczenia jest uznawane za korzystną opcję, jednak część klientów nadal rezygnuje z niej, na rzecz ewentualnego, ponieważ nie ma żadnych przeszkód, aby dokonać doubezpieczenia mienia już po zaistnieniu szkody.

***

OBLICZ swoje ubezpieczenie! lub skorzystaj z platwormy INSECO


Porównaj najlepsze lokaty
Ranking lokat

Porównaj najlepsze konta oszczędnościowe
Ranking kont oszczędnościowych
This entry was posted in Bez kategorii and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz