Hanna Przybylska
Przewodnik po ubezpieczeniach
Blog

Kilka słów o dochodzeniu praw za błędy lekarskie

Media coraz częściej donoszą o tragicznych przypadkach śmierci lub szkód na zdrowiu, w których rodzą się podejrzenia zaniedbań lub błędów medycznych. Niezależnie od tego, czy są one skutkiem procedur, czy bezdusznego podejścia do pacjenta budzą one powszechny sprzeciw i obawy, aby nie stać się ofiarą i poszkodowanym pacjentem.

Zdarza się jednak, że na skutek niewłaściwej diagnozy lub zastosowanych metod leczenia zamiast poprawy dochodzi do utraty zdrowia, a nawet śmierci.

Pojawia się wówczas pytanie, jakie szanse są na zwycięstwo w dochodzeniu swoich praw?

Z pewnością warto próbować uzyskać odszkodowanie, czy zadośćuczynienie za błędy popełniane przez lekarzy, chociaż zwykle jest to bardzo trudne. O ile pogorszenie stanu zdrowia nastąpiło w okresie prowadzenia leczenia trzeba nie tylko wykazać, ale udowodnić, że nie jest to wynikiem rozwoju choroby, tylko błędu w sztuce lekarskiej.

Zbieranie dowodów winy obejmuje poddawanie się kolejnym badaniom i diagnozom lekarskim. Z uwagi na tradycyjną i głęboką solidarność środowiska lekarskiego, jeśli jest możliwe, to warto poddać się weryfikującym diagnozom i ocenie posiadanej dokumentacji oraz stanu zdrowia jeszcze przed wystąpieniem z oskarżeniami. Uzyskane opinie, potwierdzające nieprawidłowości są przesłanką lub podstawą do podjęcia dalszych kroków.

Skomplikowane i zawiłe zagadnienia medyczne są dla wielu poszkodowanych osób lub ich rodzin przeszkodą i poważnym utrudnieniem w dochodzeniu prawdy i sprawiedliwości.

Wstępną orientację można zdobyć czytając profesjonalne i rzetelne artykuły skoncentrowane na tej tematyce. Godne polecenia i z pewnością wielce pomocne będą tutaj blogi Temida Jest Kobietą  Prawo Medyczne oraz strona http://www.lekarziprawo.pl/kontakt/.

Jednak dalsze postępowanie skierowania sprawy do prokuratury lub wystąpienie do sądu cywilnego zdecydowanie i koniecznie wymaga specjalistycznej wiedza i znajomość prawa. Dlatego raczej nie jest wskazane samodzielne zajmowanie się tym, lecz skorzystanie z pomocy wyspecjalizowanej kancelarii prawnej lub firmy profesjonalnie zajmującej się uzyskiwaniem odszkodowań. 

Trzeba pamiętać, aby zweryfikować wiarygodność podmiotu, któremu zamierzamy powierzyć tą zawsze trudną i długotrwałą walkę.
Obecnie wiele cennych informacji o tzw. „firmach odszkodowawczych” można znaleźć w internecie, więc lepiej nie zaniechać tego działania, aby nie paść ofiarą nieskuteczności lub naiwności. Praktyka wskazuje, że chociaż firmy te pobierają dość wysokie ( 20-25%) wynagrodzenie od wywalczonych kwot, to i tak warto korzystać  z tej pomocy, tym bardziej, że nie wymagają wnoszenia żadnych opłat wstępnych z góry, przy przyjmowaniu sprawy.


Porównaj najlepsze lokaty
Ranking lokat

Porównaj najlepsze konta oszczędnościowe
Ranking kont oszczędnościowych
This entry was posted in Bez kategorii. Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz