Hanna Przybylska
Przewodnik po ubezpieczeniach
Blog

Kara UFG za brak OC w 2013r.

       Instytucją sprawującą kontrolę nad wypełnianiem ustawowego obowiązku posiadania   polis  OC przez  posiadaczy  pojazdów jest Ubezpieczeniowy  Fundusz Gwarancyjny (UFG).  Jego środki finansowe pochodzą ze składek wpłacanych przez wszystkie  towarzystwa  ubezpieczeniowe  oraz  z  kar  pieniężnych  nakładanych przez UFG  w   przypadku  stwierdzenia   niespełnienia   tego   obowiązku   przez   posiadaczy pojazdów  mechanicznych,  rolników  z  tytułu  posiadania  gospodarstwa.

Jeśli  pojazd,  nie  posiadający  polisy  OC  spowoduje  szkodę,  to  UFG  wypłaca poszkodowanym  świadczenia  za  straty  rzeczowe, szkody  osobowe oraz zadośćuczynienia.  Następnie  odbywa  się  egzekwowanie  kary  za brak  ubezpieczenia, a także następuje regresowe egzekwowanie wszystkich środków wypłaconych poszkodowanym

Liczba  pojazdów  poruszających  się  po  polskich  drogach  bez ważnego OC wcale nie maleje,  pomimo   uszczelnienia   kontroli   przez   wymianę   informacji  pomiędzy  UFG  i  towarzystwami  ubezpieczeniowymi,  raportującymi  zawierane  umowy OC pojazdów.

skorzystaj z PORÓWNYWARKI UBEZPIECZEŃ              oblicz OC w SKOK

 

Od 1 stycznia 2013r. przewidziane są  nowe stawki kar za brak ważnej polisy OC:

1. Kara dla pojazdów osobowych za brak ubezpieczenia OC wynosi:
-do 3 dni – 640 zł
-od 4 do 14 dni – 1 600 zł
-powyżej 14 dni – 3 200 zł

2. Kara dla pojazdów ciężarowych, ciągników siodłowych i autobusów za brak ubezpieczenia OC wynosi:
-do 3 dni – 960 zł
-od 4 do 14 dni – 2400 zł
-powyżej 14 dni – 4800 zł

3. Kara dla pozostałych pojazdów za brak ubezpieczenia OC wynosi:
-do 3 dni – 110 zł
-od 4 do 14 dni – 270 zł
-powyżej 14 dni – 530 zł

sprawdź KARY UFG za brak OC w 2012r.

 

 


Porównaj najlepsze lokaty
Ranking lokat

Porównaj najlepsze konta oszczędnościowe
Ranking kont oszczędnościowych
This entry was posted in Bez kategorii and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

One Response to Kara UFG za brak OC w 2013r.

  1. Pingback: Czym zajmuje się Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny | Ubezpieczenia

Dodaj komentarz