Hanna Przybylska
Przewodnik po ubezpieczeniach
Blog

Jak ustalić sumę ubezpieczenia w ubezpieczeniach mieszkaniowych?

Dom,  burzaZawierając ubezpieczenie domu lub mieszkania trzeba podać sumę ubezpieczenia odpowiednią do wartości posiadanego majątku. Celowe jest, aby jej wysokość pozwoliła na całkowite pokrycie strat poniesionych w wyniku ewentualnej szkody.

Osoby zamieszkujące mieszkania, jako sumę ubezpieczenia powinny wskazywać jako sumę ubezpieczenia lokalu mieszkalnego jego wartość rynkową.

Osoby zamieszkujące w domach powinny natomiast wskazywać jako sumę ubezpieczenia kwotę odpowiadającą kosztom odtworzenia budynku ze stałymi elementami. Trzeba podkreślić, że nie jest to wartość rynkowa nieruchomości, którą podaje się np. w przypadku sprzedaży nieruchomości, gdyż wartość rynkowa zawiera również wartość działki oraz uzależniona jest od lokalizacji nieruchomości.
Dobrze jest natomiast zgłosić do ubezpieczenia wolno stojący garaż i ogrodzenie, bramę, siłowniki, aby w przypadku zniszczenia ich przez żywioł otrzymać rekompensatę i środki na naprawę.
Ubezpieczający nie powinien zaniżać sum ubezpieczenia, ponieważ w przypadku poważnych szkód lub szkody całkowitej ochrona okaże się niewystarczająca, a odszkodowanie niewystarczające na odtworzenie stanu budynku sprzed szkody.
Jeśli mieszkanie lub dom jest bogato urządzony i przeważają nowe rzeczy, to do ubezpieczenia warto również zgłosić ruchomości domowe, aby mieć środki na ich odkupienie. Sumę ubezpieczenia ustala się dodając aktualne ceny takich samych lub podobnych wartościowych sprzętów RTV, AGD, mebli, ubrań, innych posiadanych artykułów.

Kupując polisę mieszkaniową nawet tylko w podstawowym zakresie w bardzo dużym stopniu zostaje ograniczone ryzyko poniesienia strat. Z uwagi na zróżnicowane oferty ubezpieczycieli trzeba koniecznie zwrócić uwagę, podstawowy zakres ochrony obejmuje powódź. Jeśli nie to trzeba wybrać szerszy zakres lub za opłaceniem dodatkowej składki dokupić opcję ubezpieczenia od powodzi.

Składka za ubezpieczenie mieszkania lub domu może być w większości towarzystw ubezpieczeniowych rozłożona na raty, więc z pewnością w większości gospodarstw domowych jest możliwe znalezienie na nią funduszy w domowym budżecie.


Porównaj najlepsze lokaty
Ranking lokat

Porównaj najlepsze konta oszczędnościowe
Ranking kont oszczędnościowych
This entry was posted in Bez kategorii and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Jak ustalić sumę ubezpieczenia w ubezpieczeniach mieszkaniowych?

  1. Pingback: Zapobieganie powiększaniu rozmiarów szkody powodziowej. | Ubezpieczenia

  2. Pingback: O Ubezpieczenie przedmiotów codziennego użytku od rabunku | Ubezpieczenia