Hanna Przybylska
Przewodnik po ubezpieczeniach
Blog

Jak ubezpieczyć odpowiedzialność cywilną, posiadając QUAD?

Pojazd ten stał się dość powszechny w ostatnich kilku latach.

Jeśli quad podlega obowiązkowi rejestracji, to trzeba koniecznie wykupić polisę OC najpóźniej w dniu odebrania dowodu rejestracyjnego (tymczasowego lub stałego).
Dzisiaj większość quadów nie wymaga rejestracji.Istnieją jednak plany zmiany przepisów i nakaz rejestracji.
Pomimo, że obecnie większość użytkowników porusza się swoimi pojazdami poza drogami publicznymi, to nie uniknione jest choćby krótkotrwałe przejeżdżanie przez drogi publiczne. Niezależnie, czy kierującym quadem jest dorosły, czy dziecko, jako użytkownik drogi, stwarza on potencjalnie ryzyko kolizji drogowej, czy wypadku lub spowodowania innych szkód w mieniu ( np. zniszczenie cudzego ogrodzenia), albo szkód osobowych ( najechanie na pieszego).

Quad posiadający dowód rejestracyjny musi mieć OC – zazwyczaj taryfikacja składki odbywa się tak jak pojazd i wg poj. silnika lub w zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego ewentualnie motorower..

Quad nie podlegający rejestracji nie posiada polisy OC posiadacza pojazdu, więc w przypadku spowodowania szkody roszczenia odszodowawcze spadają na kierującego, a w przypadku kierowania pojazdem przez małoletniego, na jego prawnego opiekuna..
Brak polisy OC komunikacyjnego, powoduje konieczność pokrycia kosztów naprawienia szkody z „własnej kieszeni” ( za dziecko rodzice)..

Trudno jest przewidzieć zdarzenie i spowodowane straty.
Warto jednak pamiętać, że uszkodzenie przez quad średniej klasy samochodu może spowodować szkody kilku, albo nawet kilkunastu tysięcy złotych.
Aby zabezpieczyć się nja taką okoliczność, wystarczy wykupić polisę OC w życiu prywatnym, która można kupić jako ubezpieczenie samodzielne
lub opcję dodatkową do ubezpieczeń mieszkaniowych..

Szkody spowodowane z winy kierującego quadem, będą zlikwidowane właśnie z tej polisy, o ile kierujący nie znajdował się w trakcie zdarzenia pod wpływem alkoholu..


Porównaj najlepsze lokaty
Ranking lokat

Porównaj najlepsze konta oszczędnościowe
Ranking kont oszczędnościowych
This entry was posted in Bez kategorii and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz