Hanna Przybylska
Przewodnik po ubezpieczeniach
Blog

Instytucja Rzecznika Ubezpieczonych

Instytucja Rzecznika Ubezpieczonych powołana jest ustawowo do reprezentowania interesów osób korzystających z ubezpieczeń: ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia, członków otwartych funduszy emerytalnych, uczestników pracowniczych programów emerytalnych, osób otrzymujących emeryturę kapitałową lub osób przez nie uposażonych.

Do Rzecznika Ubezpieczonych można zgłaszać nieprawidłowości w funkcjonowaniu towarzystwa ubezpieczeniowego, powszechnego towarzystwa emerytalnego lub otwartego funduszu emerytalnego.

W formie pisemnej można zgłaszać zarówno wnioski o interwencję w sporze z zakładem ubezpieczeń oraz skargi.
Opisując rzeczowo problem oraz załączając xero kopie dokumentów, dotyczących sprawy można uzyskać merytoryczną pomoc, dzięki której często następuje rozstrzygnięcie na swoją korzyć.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących formułowania pism oraz dostęp do bazy wzorów pism zapraszam na stronę Rzecznika Ubezpieczonych

Korespondencję należy przesyłać w formie „papierowej” pocztą i adresować:

Aleksandra Wiktorow
Rzecznik Ubezpieczonych
Al. Jerozolimskie 44
00-024 Warszawa

***

_________________ REKLAMA

oblicz OC w SKOK

porównaj i kup ubezpieczenie 


Porównaj najlepsze lokaty
Ranking lokat

Porównaj najlepsze konta oszczędnościowe
Ranking kont oszczędnościowych
This entry was posted in Bez kategorii and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz