Hanna Przybylska
Przewodnik po ubezpieczeniach
Blog

IKE i IKZE, czyli o oszczędzaniu na emeryturę

szachownica biznesu
Słabe perspektywy na otrzymywanie emerytury z ZUS oraz „podcięcie skrzydeł” gromadzeniu kapitału emerytalnego w OFE skłaniają do głębokiego zastanowienia, jak zadbać o swoją przyszłość.

Na szczególną uwagę zasługują dwa funkcjonujące, ale wciąż mało popularne instrumenty finansowe przeznaczone dla oszczędzania na emeryturę:
1. IKEIndywidualne Konto Emerytalne,
2. IKZEIndywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego.

IKE i IKZE

Instytucjami finansowymi, prowadzącymi IKE i IKZE są:
– dobrowolne fundusze emerytalne zarządzane przez Powszechne Towarzystwa Emerytalne (PTE)
– fundusze inwestycyjne
– zakłady ubezpieczeń
– domy maklerskie
– banki

Aby przyszłość nie była wielką niewiadomą, warto w miarę osiąganych dochodów systematycznie gromadzić dodatkowe oszczędności w tej formie. Warto, chociażby ze względu na korzyści podatkowe oraz możliwość wskazania osoby uprawnionej do otrzymania zgromadzonych środków, na wypadek śmierci z pominięciem zasad dziedziczenia wynikających z kodeksu cywilnego.

______________

Zapraszamy do MARKETU OKAZJI FINANSOWYCH


Porównaj najlepsze lokaty
Ranking lokat

Porównaj najlepsze konta oszczędnościowe
Ranking kont oszczędnościowych
This entry was posted in Bez kategorii and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.