Hanna Przybylska
Przewodnik po ubezpieczeniach
Blog

Dobre trzyletnie wyniki OFE wskazówką dla niezdecydowanych

biznesmen-pracy-na-linii-wykres-waluty_72034Wielu Polaków nie ma najmniejszych wątpliwości, co do pozostania w OFE. Spora jest jednak grupa osób niezdecydowanych z powodu dezorientacji, jaka rodzi się pod wpływem informacji propagowanych przez Rząd. Widocznie nie wszyscy rozumieją, że po „skoku” na naszą prywatną kasę – bo tak należy nazwać jej obligacyjną cześć zgromadzoną na każdym indywidualnym OFE, wszelkie argumentacje o korzystnym przeniesieniu środków do ZUS są zupełnie niewiarygodne.

Najlepszym potwierdzeniem będzie tutaj przytoczenie informacji ogłoszonych właśnie przez KNF, że średnia stopa zwrotu otwartych funduszy emerytalnych w okresie od 31.03 2011 do 31.03.2014 wynosi prawie 20,6 %.

Warto przytoczyć te wyniki, aby każdy członek OFE wiedział jaką stopę zwrotu osiągnśł jego fundusz.

OFE Nordea 24,279%
OFE Amplico 22,293%
OFE ING 21,785%
OFE Allianz 21,217%
OFE PKO BP Bankowy 21,214%
OFE Warta 20,343%
OFE Aviva BZ WBK 19,948%
OFE AXA 19,616%
OFE PZU „Złota Jesień”19,611%
OFE Generali 19,445%
OFE Pekao OFE 18,708%
OFE Aegon 18,682%
OFE Pocztylion 17,525%

Nawet najsłabsze wyniki osiągnięte przez OFE są wciąż zupełnie przyzwoite, tym bardziej, że sytuacja na rynku obligacji i akcji nie jest specjalnie zwyżkowa. Wypracowanie takich wyników to efekt zaangażowanej pracy zespołów odpowiadających za zarządzanie aktywami OFE. Fakt, że przynoszą swoim członkom konkretny przyrost środków na każdym koncie emerytalnym jest najlepszym dowodem, że spełniają swoje zadanie i są właściwym instrumentem finansowym.

W tym kontekście uparcie nasuwa się pytanie:
A co się dzieje z naszymi składkami emerytalnymi wpływającymi do ZUS ?
O tym, że w ZUS pracują na naszą przyszłą emeryturę, to w ogóle nie ma mowy.
Dobrze wiemy, że służą do wypłacania bieżących zobowiązań ZUS wobec obecnych emerytów. Niestety zdaje się, że nie pokrywają ich w całości, ale być może, dlatego, że są także wykorzystywane na pokrywanie innych bieżących kosztów i zobowiązań.

Wszyscy niezdecydowani, co do wyboru, czy pozostać w OFE, czy przejść do ZUS powinni wziąć pod uwagę zarówno osiągnięte wyniki, jak również potencjał stopy zwrotu i jej wpław na przyszłą emeryturę. W przypadku powrotu pomyślniejszej koniunktury i wzrostowych trendów na rodzimym rynku oraz na giełdach światowych otwarte fundusze emerytalne dają realną szansę wypracować poważne zyski dla swoich członków.

źródło danych: KNF


Porównaj najlepsze lokaty
Ranking lokat

Porównaj najlepsze konta oszczędnościowe
Ranking kont oszczędnościowych
This entry was posted in Bez kategorii and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.