Hanna Przybylska
Przewodnik po ubezpieczeniach
Blog

Czym zajmuje się Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny ?

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG)działa na podstawie Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK – tekst ujednolicony.

* Pełni funkcję gwaranta wypłaty odszkodowań za wymienione w ustawie szkody osobowe w sytuacjach nieustalenia sprawcy zdarzenia oraz w przypadku upadłości zakładu ubezpieczeń (art. 98, 106, 108-109a, 111, 113-114).

* Kontroluje spełnienie obowiązku ubezpieczenia OC i pobiera opłaty za niespełnienie tego obowiązku.

* Gromadzi informację o zawartych polisach OC, AC oraz o zaistniałych szkodach, stanowiąc centrum informacji dla użytkowników rynku ubezpieczeń ( zakładów ubezpieczeń, ubezpieczonych, poszkodowanych).

* Dochodzi w trybie regresu ubezpieczeniowego zwrotu od nieubezpieczonych sprawców szkód, odszkodowań wypłaconych poszkodowanym ze środków UFG

Warto podkreślić, że niespełnienie obowiązku wykupienia ubezpieczenia OC pojazdu podlega karom, których wysokość jest zróżnicowana ze względu na długość okresu niespełnienia ustawowego obowiązku oraz rodzaj pojazdu.

W 2014r obowiązują kary za brak OC:

1. dla pojazdów osobowych:
– do 3 dni – 670 zł
– od 4 do 14 dni – 1 680 zł
– powyżej 14 dni – 3 360 zł

2. dla pojazdów ciężarowych, ciągników siodłowych i autobusów:
– do 3 dni – 1 010 zł
– od 4 do 14 dni – 2520 zł
– powyżej 14 dni – 5 040 zł

3. dla pozostałych pojazdów:
– do 3 dni – 110 zł
– od 4 do 14 dni – 280 zł
-powyżej 14 dni – 560 zł

Dzięki nowoczesnemu systemowi informatycznemu UFG ze zintegrowaną bazą danych, bez trudu można ustalić:
– czy dany pojazd posiada ciągłość obowiązkowego ubezpieczenia OC (także w sytuacji przeniesienia własności),
– w jakim zakładzie ubezpieczeń ubezpieczony był/jest sprawca kolizji lub wypadku drogowego, co stanowi podstawową informację, do jakiego ubezpieczyciela poszkodowany ma zgłosić roszczenie o odszkodowanie,
– szkodowość pojazdów i klientów towarzystw ubezpieczeniowych dla potrzeb ustalania przysługującej zniżki „za bezszkodowość”.

W przypadku, gdy sprawca szkody jest nieubezpieczony lub nieustalony, wypłata odszkodowania (jakie dokumenty) możliwa jest po zgłoszeniu sprawy właśnie do UFG.
Roszczenia za szkody osobowe UFG zaspokaja ze środków, gromadzonych ze składek wpłacanych przez wszystkich ubezpieczycieli, kar egzekwowanych od posiadaczy nieubezpieczonych pojazdów i regresów od sprawców szkód takimi pojazdami.

sprawdź kary UFG 2013

___________ REKLAMA

prudential

Ubezpieczenie Komfort Życia
składki już od 40 zł miesięcznie
zabezpieczenie rodziny na długie lata
stabilność finansowa dla Twoich bliskich
ochrona i pomoc niezależnie od losowej sytuacji -> dowiedz się więcej!


Porównaj najlepsze lokaty
Ranking lokat

Porównaj najlepsze konta oszczędnościowe
Ranking kont oszczędnościowych
This entry was posted in Bez kategorii and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

One Response to Czym zajmuje się Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny ?

  1. Pingback: Czy UFG zastosuje się do orzeczenia SN w sprawie przedawnienia roszczeń? | Ubezpieczenia