Hanna Przybylska
Przewodnik po ubezpieczeniach
Blog

Czy wspólne podróżowanie np. Bla Bla Car zawsze się opłaca?

wypadek
Moda rodem z europy zachodniej na wspólne przejazdy samochodem rozkwita także w Polsce. Udający się w podróż kierowcy, oferujący na platformach internetowych np. Bla Bla car i innych portalach ogłoszeniowych wolne miejsca w samochodzie, coraz łatwiej znajdują pasażerów, którzy chętnie zgodzą się na przystępną opłatę za przejazd. Zwykle cena przejazdu jest bardzo konkurencyjna w odniesieniu do ceny biletu pociągu i PKS.
Korzyść jest po obu stronach – wszyscy obniżają swoje koszty, więc trudno dziwić się zwolennikom tej formy podróżowania.

Zagłębiając się jednak w ten temat nieco głębiej niż przeciętna osoba pragnąca jak najtaniej dojechać do celu warto dostrzec pewien problem, o którym nie sposób nie wspomnieć.

Chodzi o problemy, jakie mogą pojawić się jeśli dojdzie do wypadku i szkód z winy kierującego pojazdem. Dochodzenie odszkodowań z tytułu przypisanych do pojazdu polis dobrowolnych AC może okazać się problematyczne lub bezskuteczne, z uwagi na wyłączenia odpowiedzialności, określone w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU) przez niektórych ubezpieczycieli.

Przyglądając się zapisom OWU AC w wyłączeniach czytamy, że ochroną nie są objęte pojazdy
używane do odpłatnego przewozu osób ( chyba że ochrona zostało rozszerzona po opłaceniu dodatkowej składki)
OWU AC Link 4 par. 6 pkt 6.2.5
OWU AC AXA par. 2.2 pkt 3
OWU AC Liberty Direct par. 12 pkt 2 ust 3
OWU AC ALLIANZ par. 4 pkt 7 a

Ograniczenia odpowiedzialności AC w przypadku wykorzystania pojazdu do przewozu osób za opłatą nie stosują WARTA ani HESTIA.
Posiadacze ubezpieczenia AC w innych towarzystwach, niż wymienione, którzy zabierają lub zamierzają zabrać w drogę pasażerów powinni zajrzeć do obowiązujących ich OWU.

Podsumowując można dodać, że teoretycznie nawet jeśli wyłączenie ochrony w AC obowiązuje, to istnieje możliwość dogadania się z pasażerami, aby po zaistnieniu szkody, w sytuacji kiedy będą składali oświadczenia lub wyjaśnienia odnośnie przebiegu kolizji lub wypadku nie ujawniali faktu, że podróżowali za opłatą. W wielu przypadkach takie podejście sprawy pewnie okaże się skuteczne, ale z dużym prawdopodobieństwem, szczególnie przy poważnych obrażeniach ciała pasażerów, a także w silnych emocjach kwestia ta nie będzie zatajona.

Dlatego właściciele i kierujący pojazdami powinni się liczyć z możliwością wystąpienia problemów przy zgłaszaniu roszczeń z tytułu uszkodzeń pojazdu, a więc koniecznością pokrycia kosztów naprawy z własnej kieszeni, co ostatecznie oznacza poniesienie poważnej straty finansowej.


Porównaj najlepsze lokaty
Ranking lokat

Porównaj najlepsze konta oszczędnościowe
Ranking kont oszczędnościowych
This entry was posted in Bez kategorii and tagged , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Czy wspólne podróżowanie np. Bla Bla Car zawsze się opłaca?

  1. Pingback: Wirtualny asystent określania uszczerbku na zdrowiu | Ubezpieczenia

  2. Pingback: Rodzina musi nieść przyjaźń | Partnerstwo