Hanna Przybylska
Przewodnik po ubezpieczeniach
Blog

Czy polisy inwestycyjne zyskają na popularności?

Samodzielne oszczędzanie na emeryturę w dobie marginalizacji OFE może okazać się koniecznością.
Jednym ze sposobów na długoterminowe oszczędzanie mają być ubezpieczenia inwestycyjne.
Według opinii Marcina Tarczyńskiego, analityka z Polskiej Izby Ubezpieczeń, ten rodzaj produktów ubezpieczeniowych może być sposobem lepszą sytuację materialną na emeryturze.

Warto dodać, że zmieszczona w dniu 4 grudnia 2013 na portalu biznes.onet notatka prasowa, informująca o pojawieniu się na rynku ubezpieczeń inwestycyjnych nie jest dla całkiem sporej liczby Polaków specjalnym newsem.

Ubezpieczenia inwestycyjne są od lat 90-tych dostępne w ramach tzw. III filaru ubezpieczeń. Były i są oferowane klientom przez wszystkie funkcjonujące na naszym rynku towarzystwa ubezpieczeń na życie, jako dobrowolne ubezpieczenia łączące najczęściej ochronę w życia na wypadek śmierci z rozszerzeniem NNW oraz gromadzenie kapitału na daleką przyszłość.

Konstrukcja i ideą polis inwestycyjnych przewiduje najczęściej:
– wypłatę nie mniejszą niż suma wpłaconych składek w przypadku zgonu naturalnego lub wypłatę zgromadzonego kapitału – wypłacana jest wyższa z kwot
– gromadzenie kapitału poprzez inwestowanie w fundusze inwestycyjne, tworzone przez Ubezpieczyciela dla pomnażania kapitału wszystkich ubezpieczonych – dostępne są fundusze o zróżnicowanym stopniu ryzyka.

Konstrukcja ta zapewnia także istotne korzyści prawnopodatkowe:

– konwersja wpłacanych pomiędzy różnymi funduszami dostępnymi w ramach danej polisy inwestycyjnej nie podlega podatkowi Belki – który jest naliczany i pobierany dopiero w przypadku likwidacji polisy,
– wypłata świadczeń przewidzianych polisą na rzecz osób uposażonych nie podlega przepisom i podatkowi od spadku i darowizn.

Regularne opłacanie nawet niewielkich składek miesięcznych np. od 100 do 300 zł w długim horyzoncie czasowym – co najmniej 10 -15 lat wygeneruje z dużym prawdopodobieństwem istotną dla przeciętnego budżetu domowego sumę.
Wygląda na to, że już wkrótce wzrośnie zainteresowanie polisami inwestycyjnymi, ponieważ zamach na prywatne środki zgromadzone w OFE nie zostawi żadnych złudzeń, co do poziomu życia, jaki rysuje się przed nami, jako przyszłymi emerytami.

___________ REKLAMA

prudential

Ubezpieczenie Komfort Życia
składki już od 40 zł miesięcznie
zabezpieczenie rodziny na długie lata
stabilność finansowa dla Twoich bliskich
ochrona i pomoc niezależnie od losowej sytuacji -> dowiedz się więcej!


Porównaj najlepsze lokaty
Ranking lokat

Porównaj najlepsze konta oszczędnościowe
Ranking kont oszczędnościowych
This entry was posted in Bez kategorii and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz