Hanna Przybylska
Przewodnik po ubezpieczeniach
Blog

Bezpośrednia likwidacja szkód OC wkracza na rynek

Jednym z tematów II Kongresu Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU) są rozmowy o możliwości wprowadzenia zmian w likwidowaniu szkód przez towarzystwa ubezpieczeniowe.

Pomysłodawcą wydaje się być PZU, który jako pierwszy rozpoczął kampanię reklamową i już dziś w spotach telewizyjnych zachęca właścicieli pojazdów do wykupowania u siebie polis OC, z uwagi właśnie na bezpośrednią likwidację szkód.

Jaka będzie różnica w odniesieniu do stanu obecnego?

holowanieObecnie poszkodowani w kolizji lub wypadku drogowym właściciele pojazdów, wnioskują o likwidację szkody w ciężar polisy OC pojazdu sprawcy. Dlatego poszkodowani nie mają najmniejszego wpływu na standardy likwidacji szkody, ani na zaufanie, co do wyceny i wypłaty odszkodowania. Nie jest przecież możliwe przewidzenie z góry, który ubezpieczyciel będzie wypłacał odszkodowanie za danego sprawcę.
W tym układzie nie ma również żadnego znaczenia, w którym towarzystwie ubezpieczenie wykupił poszkodowany, bo dotąd nie brało ono żadnego udziału w likwidacji szkody.
Zmiany, na których progu praktycznie już stoimy, mają właśnie na celu diametralne odwrócenie tej sytuacji.

W najbliższej przyszłości, niezależnie od tego gdzie zawarł ubezpieczenie OC sprawca szkody, wypłaty poszkodowanemu będzie wypłacał bezpośrednio jego ubezpieczyciel, z który wystawił polisę OC.
W końcowym etapie nowej likwidacji Ubezpieczyciel poszkodowanego będzie otrzymywał od ubezpieczyciela sprawcy zwrot wypłaconych środków.
towarzystwa
Nie trzeba wielkiej filozofii, aby przewidzieć, że jakość likwidacji szkód stanie się już lada dzień kluczowym narzędziem walki o nowych klientów.
Z kolei fakt, że rozliczenia pomiędzy ubezpieczycielami wyeliminują zdarzające się dotychczas nieprawidłowości likwidacyjne i zaniżanie wypłat poszkodowanym.
Z punktu widzenia klientów przy wznowieniu OC, jakość likwidacji szkód będzie brana, jako pierwsze kryterium wyboru, a dopiero kolejnym będzie niska składka za ubezpieczenie.

Zarówno PIU, jak KNF nie widzą przeszkód wprowadzenia tych pro klienckich rozwiązań,
ale nie wszystkie towarzystwa ubezpieczeniowe chcą tych zmian. Dla dobra klientów i sektora ubezpieczeniowego KNF zaleca, aby nowe zasady stały się ogólno rynkowe.


Porównaj najlepsze lokaty
Ranking lokat

Porównaj najlepsze konta oszczędnościowe
Ranking kont oszczędnościowych
This entry was posted in Bez kategorii and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.