Hanna Przybylska
Przewodnik po ubezpieczeniach
Blog

Małgorzata Kożuchowska rozpoczyna współpracę z Avivą

Małgorzata Kożuchowska rozpoczyna współpracę z Avivą i weźmie udział w najnowszej kampanii reklamowej ubezpieczyciela. Wartości, które wyznaje i uosabia jedna z najbardziej cenionych polskich aktorek, są też bliskie marce Aviva: bezpieczeństwo i dobro rodziny, najwyższa jakość, stabilność.

Continue reading

Posted in Bez kategorii | Tagged , , | Leave a comment

BADANIE OPINII CZYTELNIKÓW

znak zapytaniaW celu doskonalenia jakości strony UBEZPIECZENIA zapraszam do wypełnienia anonimowej ankiety oceniającej.
Państwa sugestie posłużą do dokonania zmian tak, aby zamieszczane treści lepiej odpowiadały Państwa potrzebom i oczekiwaniom.

ANKIETA

Posted in Bez kategorii | Tagged , | Leave a comment

Chcesz pozostać w OFE? … dopełnij formalności

OFEWielkimi krokami zbliża się termin składania oświadczenia o pozostaniu w OFE.
Wszyscy, którzy nie chcą powierzać całych swoich składek emerytalnych ZUS, a nie dopełnili formalności deklaracji pozostania lub wyboru mają czas tylko do 31 lipca.

Oświadczenia w formie papierowej może być złożone osobiście w dowolnym oddziale ZUS, przesłane pocztą lub przesłane drogą elektroniczną.

Więcej informacji …

Posted in Bez kategorii | Tagged , | Leave a comment

Ubezpieczenie przedmiotów codziennego użytku od rabunku

W ramach polis mieszkaniowych, oferowanych przez towarzystwa ubezpieczeniowe istnieje także możliwość skorzystania z ochrony mienia osobistego od kradzieży z włamaniem oraz rabunku, czy usiłowania rabunku.

portfel 1
Przedmiotem ubezpieczenia mogą być objęte następujące przedmioty codziennego użytku:

torebka damska, teczka męska, plecak podręczny,
– portmonetka, portfel,
– dokumenty,
– gotówka,
– karty płatnicze
– klucze do mieszkania/domu,
– bilety komunikacji publicznej,
– okulary,
– telefon komórkowy,
– zegarek,
– papierośnica, zapalniczka,
– długopisy, pióra
Zawierając umowę ubezpieczenia za pośrednictwem agenta warto dopytać o szczegóły i wysokość składki.

Ochrona ta działa na ogół na terenie Polski.
Uznanie zaistnienia szkody przez ubezpieczyciela wymaga zgłoszenia utraty mienia na policję i dostarczenia potwierdzającego protokołu policji.

Suma ubezpieczenia dla przedmiotów codziennego użytku określana jest we wniosku odrębną kwotą w systemie „na pierwsze ryzyko”, ale jej maksymalna wartość może być ograniczona przez ubezpieczyciela wskaźnikiem 10 – 20% wartości ruchomości domowych zgłaszanych do ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem i rabunku.
Zazwyczaj ubezpieczyciele wprowadzają również franszyzę integralną na poziomie 50 – 200 zł

Trzeba mieć na uwadze, że towarzystwa ubezpieczeniowe z zasady wyłączają odpowiedzialność za szkody powstałe w związku ze spożyciem alkoholu, przyjmowaniem narkotyków lub innych środków odurzających przez poszkodowanych.

Posted in Bez kategorii | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym

rower i auto
Umowa ubezpieczenia obejmuje szkody wyrządzone osobom trzecim na skutek przypadkowych zdarzeń i wypadków, które zaistnieją w okresie ubezpieczenia.
Ochrona przed odpowiedzialnością cywilną w życiu prywatnym oferowana jest przez towarzystwa ubezpieczeniowe, jako samodzielny produkt lub opcja dodatkowa w ubezpieczeniach mieszkaniowych.

Warto korzystać z tej drugiej formy ubezpieczenia, ponieważ ochroną ubezpieczeniową może zostać objęta nie tylko odpowiedzialność cywilna ubezpieczającego, ale również osób bliskich wspólnie z nim zamieszkujących, we wskazanym w umowie ubezpieczenia mieszkaniu lub domu.

Udzielana ochrona ubezpieczeniowa dotyczy odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek czynności podejmowanych w życiu prywatnym lub w związku z posiadaniem mienia.

W szczególności do czynności życia prywatnego zaliczane są:
– posiadanie i użytkowanie nieruchomości,
– posiadanie i użytkowanie mienia ruchomego,
– posiadanie zwierząt domowych lub pszczół (często ograniczenie do 5 uli),
– sprawowanie opieki nad dziećmi wspólnie zamieszkałymi, z które ubezpieczający lub jego osoba bliska ponosi odpowiedzialność prawną,
– rekreacyjne uprawianie sportu przez ubezpieczającego i osoby bliskie, ale z wyłączeniem sportów ekstremalnych,
– użytkowanie rowerów, wózków dziecięcych, wózków inwalidzkich, małych jednostek pływających (np. kajak, ponton, rower wodny),
– czynności wykonywane przez pomoc domową, czy nianię w trakcie wykonywania zleconych obowiązków,
– podróżowanie poza miejsce stałego zamieszkania.
zły pies
Do typowych szkód zgłaszanych w ramach OC należą: zalanie sąsiadów, pogryzienie osoby trzeciej przez psa, zarysowanie cudzego samochodu podczas jazdy rowerem, szkody wyrządzone w mieniu przez dzieci, zniszczenie towaru w sklepie i spowodowanie wypadku podczas jazdy na nartach.

Konieczne jest zwrócenie szczególnej uwagi, że ochrona ubezpieczeniowa nie działa jeśli:
– szkoda spowodowana jest działaniem ubezpieczonego lub jego bliskich, będących pod wpływem alkoholu, narkotyków, czy środków odurzających,
– szkoda wyrządzona jest osobie bliskiej, albo nawzajem przez osoby objęte ubezpieczeniem,

W przypadku jeśli ubezpieczający i osoby bliskie zamieszkują w nieruchomości na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub użyczenia większość towarzystw ubezpieczeniowych wymaga rozszerzenia zakresu ochrony poprzez wykupienie opcji OC najemcy.

Ubezpieczający ma możliwość wyboru obszaru obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej, ponieważ może ona dotyczyć zdarzeń:
– na teranie miejsca ubezpieczenia,
– na ternie Polski,
– na terenie Europy,
– na terenie Świata.

Wysokość składki rocznej za ubezpieczenie
OC w życiu prywatnym jest uzależniona od
– wysokości sumy ubezpieczenia,
– obszaru obowiązywania ochrony,
– często także od liczby osób pow. 13 lat zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie domowym.
To najczęściej kwota kilkudziesięciu zł, więc podejmując decyzję w sprawie wykupienia ubezpieczenia OC w życiu prywatnym warto wybrać sumę ubezpieczenia i obszar obowiązywania ochrony odpowiednio do potrzeb swojej rodziny i strat, które choćby potencjalnie mogą spowodować jej członkowie.

Posted in Bez kategorii | Tagged , , , | Leave a comment